ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Blog

dozór elektroniczny w postaci opaski na nogę

Dozór elektroniczny – co warto o nim wiedzieć?

Skazanie za popełnienie przestępstwa na karę pozbawienia wolności nie we wszystkich przypadkach jest równoznaczne z umieszczeniem w zakładzie karnym. W naszym kraju funkcjonuje możliwość odbywania kary w warunkach wolnościowych w ramach dozoru elektronicznego. Czym jest dozór elektroniczny? Co warto o nim wiedzieć? Czym jest dozór elektroniczny? Osoba skazana, która odbywa karę w ramach dozoru elektronicznego, […]

pieniądze-na-alimenty

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Alimenty są obowiązkowym świadczeniem na rzecz członków rodziny, w tym przede wszystkim na dziecko. Komu należy się świadczenie alimentacyjne? Jak je uzyskać? Czy dziecko pełnoletnie może otrzymać alimenty? Co to są alimenty? Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenie najczęściej na rzecz członków rodziny. Ich zadaniem jest dostarczenie środków utrzymania oraz wychowania osobom, które nie są w […]

prowadzenie-pojazdu-pod-wplywem-narkotyków

Jazda pod wpływem narkotyków – Co może za to grozić w 2023 r.?

Narkotyki to substancje psychoaktywne, które mogą mieć pochodzenie naturalne lub syntetyczne. Działają na ośrodkowy układ nerwowy i wywołują określone reakcje organizmu. Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków jest widziane podobnie jak prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Tego typu zachowanie kierowcy może być traktowane zarówno jako wykroczenie, jak i jako przestępstwo. Co grozi za jazdę pod wpływem […]

Upadłość konsumencka. Nowe uprawnienia przedsiębiorców

Upadłość konsumencka w związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. prawo upadłościowe, która zaczęła obowiązywać od 24 marca 2020 roku, została w istotny sposób zmieniona względem modelu obowiązującego we wcześniejszych latach. Zmiany wprowadzone do upadłości konsumenckiej w ww. nowelizacji to m.in.: W regulacjach dot. podmiotu uprawnionego do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wprowadzono istotną […]

Co robić, kiedy otrzymam zawiadomienie o przesłuchaniu w charakterze podejrzanego?

Otrzymanie zawiadomienia o przesłuchaniu w charakterze podejrzanego może być stresującym przeżyciem. Jednak odpowiednia reakcja na nie może ułatwić doświadczenie procesu karnego. W pierwszej kolejności po otrzymaniu wezwania do stawienia się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego należy ustalić szczegóły związane z tym przesłuchaniem. W tym celu warto skontaktować się z osobą prowadząca postępowanie. Podczas tej rozmowy […]

kontrola podatkowa

Jak we właściwy sposób przygotować się do kontroli podatkowej?

Otrzymanie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej bardzo często wywołuje negatywne emocje u przedsiębiorców. Przedsiębiorca jest błędnie przekonany, że organ podatkowy już ma gotową decyzję i przychodzi na kontrolę tylko ją potwierdzić. To właśnie błędne przekonanie sprawia, że przedsiębiorcy w trakcie kontroli nie reagują prawidłowo i popełniają błędy, które następnie rzutują na wynik postępowania. Kluczowym […]

Korekta deklaracji podatkowej, a ukaranie sprawcy

Korekta deklaracji podatkowej jako instytucja zaniechania ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym Zgodnie z art. 16a ustawy kodeks karny skarbowy, zwanej dalej również k.k.s. (Dz.U.2018.1958 t.j. z dnia 2018.10.15) nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z […]

Przestępstwa skarbowe

Wznowienie postępowania podatkowego na podstawie nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów

Zgodnie z brzmieniem art. 240 § 1 pkt 5 ordynacji podatkowej w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję. Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, które nie zostały przeprowadzone dotąd przez organ […]

Oświadczenia jedynego członka zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji w spółce kapitałowej – do kogo ma być skierowane?

Kwestia składania oświadczeń o rezygnacji ostatniego członka Zarządu spółki kapitałowej z pełnienia funkcji budziła kontrowersje w zakresie tego komu członek Zarządu powinien złożyć przedmiotowe oświadczenie. Kontrowersje zostały częściowo rozstrzygnięte w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt: III CZP 89/15 o następującej tezie: „Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z […]

Instytucja porozumienia rodzicielskiego

Definicja Definicja porozumienia rodzicielskiego znajduje się w art. 58 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Przepis ten stanowi, że: W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania […]