ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl
Nie zapomnij

Prowadzisz firmę i masz problem z zapamiętaniem najważniejszych terminów wpłat i składania dokumentów? Podpowiadamy

Do 7 dnia miesiąca
 • Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej,
 • Termin wpłaty ryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop,
 • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi przekazać informację CIT-7.
Do 10 dnia miesiąca
 • Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie, (tj. nie zatrudnia się innych osób),
 • Złożenia zgłoszenia INTRASTAT.
Do 15 dnia miesiąca
 • Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, (tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby),
 • Wpłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • Złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów VAT-UE – do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, jeśli deklarację składamy w formie tradycyjnej,
 • W przypadku spełnienia warunków wynikających z art. 100 ust. 4 ustawy o VAT informację podsumowującą VAT-UE można składać za okresy kwartalne do 15-tego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Do 20 dnia miesiąca
 • Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),
 • Termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych ,
 • Termin wpłaty zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy,
 • Wpłaty na PFRON.
Do 25 dnia miesiąca
 • wpłaty podatku VAT za miesiąc poprzedni oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12
 • wpłaty podatku VAT za kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7K – do 25-tego dnia miesiąca następującego po kwartale
 • wpłaty podatku VAT za kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7D – do 25-tego dnia miesiąca następującego po kwartale
 • wpłaty podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zh
 • złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów VAT-UE – do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, jeśli deklarację składamy w formie elektronicznej
 • złożenia informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach/dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych – do 25-tego dnia miesiąca następującego po kwartale

Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują.

 

Bisek Karolina Kancelaria Prawno-Księgowa to zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, realizujący kompleksowe usługi księgowe, rachunkowe i prawne. Nasi księgowi zajmą się Twoimi finansami, doradca podatkowy podpowie najkorzystniejsze dla Twojej firmy rozwiązania, a prawnicy pomogą Ci podjąć ważne dla Twojego przedsiębiorstwa decyzje.

Kancelaria Prawna z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do zapoznana się z ofertą, a w razie pytań do kontaktu.

Blog

wypadki komunikacyjne jak uniknąć konsekwencji Wrocław

Wypadki komunikacyjne w 2024: Jak uniknąć poważnych kar i utraty wolności po rażących naruszeniach prawa

Wypadki komunikacyjne: Jak uniknąć poważnych kar i utraty wolności po rażących naruszeniach prawa w 2024 roku Jakie kroki mam podjąć po wypadku drogowym, aby ograniczyć czekające mnie możliwe konsekwencje prawne?   Nieumyślne naruszenia a konsekwencje prawne Naruszenia zasad ruchu drogowego, nawet te niezamierzone, mogą prowadzić do dotkliwych konsekwencji. W przypadku wypadków, w których ucierpiał inny […]

Co grozi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej?

W myśl obowiązujących przepisów funkcjonariusz policji ma prawo do zatrzymania każdego uczestnika ruchu drogowego, jeśli będzie miał ku temu zasadny powód. Może to zrobić w ramach realizacji swoich obowiązków polegających na czuwaniu nad bezpieczeństwem i porządkiem na drodze. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej – kiedy jest przestępstwem? „Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli […]

Uszkodzenie czynności ciała w wypadku drogowym a odpowiedzialność karna sprawcy. Wypadki komunikacyjne poza szkodami materialnymi oraz naruszeniem przepisów ruchu drogowego, często prowadzą do uszczerbku na zdrowiu ich uczestników. Jak należy interpretować rodzaj uszczerbku na zdrowiu w świetle prawa? Co grozi sprawcy, jeśli uszkodzenie czynności ciała pokrzywdzonego przekroczy 7 dni.

Uszkodzenie czynności ciała w wypadku drogowym a odpowiedzialność karna sprawcy.

Uszkodzenie czynności ciała w wypadku drogowym a odpowiedzialność karna sprawcy  Wypadki komunikacyjne poza szkodami materialnymi oraz naruszeniem przepisów ruchu drogowego, często prowadzą do uszczerbku na zdrowiu ich uczestników. Jak należy interpretować rodzaj uszczerbku na zdrowiu w świetle prawa? Co grozi sprawcy, jeśli uszkodzenie czynności ciała pokrzywdzonego przekroczy 7 dni. Uszkodzenie czynności ciała w wypadku drogowym […]

Kontakt:

Karolina Bisek Kancelaria Prawno-Księgowa

Siedziba: ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław

Oddział: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

biuro@bisek-kancelaria.pl

665 280 382,   (71) 31 98 319

NIP: 898-201-19-94, REGON: 022091221