ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Kontakt:

Karolina Bisek Kancelaria Prawno-Księgowa

Siedziba: ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław

Oddział: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

biuro@bisek-kancelaria.pl

665 280 382,   (71) 31 98 319

NIP: 898-201-19-94, REGON: 022091221

    Klauzula informacyjna RODO:

    Od 25 maja 2018 roku na bazie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy odnośnie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (popularnie zwane „RODO”).

    W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się informacjami w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane – w tym celu należy kliknąć w następujący link: http://rodo.bisek-kancelaria.pl