ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Co grozi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej?

W myśl obowiązujących przepisów funkcjonariusz policji ma prawo do zatrzymania każdego uczestnika ruchu drogowego, jeśli będzie miał ku temu zasadny powód. Może to zrobić w ramach realizacji swoich obowiązków polegających na czuwaniu nad bezpieczeństwem i porządkiem na drodze.

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej – kiedy jest przestępstwem?

„Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat” art.178b KK.

Niezastosowanie się do kontroli drogowej staje się przestępstwem, gdy zachodzą odpowiednie warunki:

 • funkcjonariusz musi poruszać się pojazdem, statkiem wodnym lub powietrznym
 • wydawane są jednocześnie sygnały dźwiękowe i świetlne
 • kierowca porusza się pojazdem mechanicznym
 • kierowca nie zatrzymuje się niezwłocznie

Wykroczenie

Jeśli policjant porusza się pieszo lub znajduje się w nieporuszającym się radiowozie, niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest wykroczeniem. Podobnie odczytywane jest niepoddanie się kontroli, gdy wydawane są jedynie świetlne lub jedynie dźwiękowe sygnały lub gdy kierowca porusza się rowerem, czyli pojazdem bez silnika. Z kolei obowiązek niezwłocznego zatrzymania się do kontroli drogowej oznacza konieczność znalezienia najbliższego bezpiecznego miejsca, w którym kierowca nie spowoduje zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Czy można usprawiedliwić niezatrzymanie się do kontroli?

Tak, gdy nie było dostępnego i bezpiecznego miejsca do zatrzymania się.

Kto ma uprawnienia do nadzorowania ruchu drogowego?

Policja odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na drogach, ale również inne służby mają uprawnienia do przeprowadzania kontroli podczas ruchu drogowego. Takie kompetencje posiadają m.in.:

 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa
 • Inspekcja Ochrony Środowiska (w obecności innej upoważnionej osoby, np. policjanta)
 • Straż Gminna
 • Straż Leśna i Parku
 • zarządzający drogą (przy udziale uprawnionego funkcjonariusza)

Niemniej jednak, funkcjonariusze policji posiadają zazwyczaj najszersze kompetencje w tym zakresie.

Kary za niezatrzymanie się do kontroli

Nieustąpienie kontroli drogowej może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Za popełnienie przestępstwa, czyli niezatrzymania się przed funkcjonariuszem policji, kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadkach skrajnych, takich jak prowadzenie pod wpływem alkoholu, posiadanie cofniętych uprawnień lub używanie nielegalnych tablic rejestracyjnych, kara może być jeszcze surowsza, a także obejmować zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat. Dodatkowo, istnieje ryzyko aresztu śledczego, jeśli istnieje obawa przed unikaniem kary.

W sytuacji, gdy niezatrzymanie się do kontroli jest traktowane jako wykroczenie, kierowca może być ukarany grzywną i otrzymać punkty karne, jeśli sprawa trafi do sądu na wniosek funkcjonariusza.

Pomoc prawna

Jeśli masz problemy prawne związane z niezatrzymaniem się podczas kontroli drogowej, skorzystaj z naszej pomocy. KONTAKT