ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Jazda pod wpływem narkotyków – Co może za to grozić w 2023 r.?

Narkotyki to substancje psychoaktywne, które mogą mieć pochodzenie naturalne lub syntetyczne. Działają na ośrodkowy układ nerwowy i wywołują określone reakcje organizmu. Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków jest widziane podobnie jak prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Tego typu zachowanie kierowcy może być traktowane zarówno jako wykroczenie, jak i jako przestępstwo. Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków?

Jak narkotyki wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów?

Narkotyki to substancje psychoaktywne. Po ich zażyciu pojawia się szereg różnych zaburzeń w układzie nerwowym człowieka. Bezpośrednio oddziałuje to na zachowania oraz reakcje człowieka. Z tego też względu prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków jest niebezpieczne – zarówno dla osoby będącej pod działaniem środka odurzającego, jak i jej otoczenia. Niektóre z substancji powodują m.in. zaburzenia koncentracji i koordynacji ruchowej. To skutkuje realnym spowolnieniem czasu reakcji i zaburzeniami rzeczywistości.

W niektórych przypadkach zażycie narkotyków może spowodować senność lub otępienie. W innych natomiast wpływa na zwiększenie poczucia odwagi. To natomiast może skutkować tym, że kierowca po zażyciu substancji odurzających będzie bardziej skłonny do zachowań agresywnych i nieprzewidywalnych. To może powodować wiele negatywnych następstw.

Narkotyki wpływają na organizm człowieka znacznie dłużej niż alkohol. Można je wykryć nawet od kilku do kilkunastu dni. Testy narkotykowe mogą wskazać na obecność substancji odurzającej w ciele człowieka nawet po kilkunastu dniach od ich zażycia.

Jazda pod wpływem narkotyków – wykroczenie czy przestępstwo?

Za jazdę pod wpływem narkotyków grozi w Polsce odpowiedzialność karna. Jest ona kwalifikowana jako wykroczenie lub przestępstwo w zależności od tego, czy kierowca prowadził samochód w stanie po użyciu substancji odurzającej, czy pod jej wpływem.

Kluczowe w sprawie jest ustalenie stężenia narkotyku w organizmie oraz jego wpływ na układ nerwowy. Podlega to ocenie wykwalifikowanych w tej kwestii biegłych.

Nie ma kodeksowej definicji jazdy po użyciu narkotyków lub też jazdy pod wpływem narkotyków. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że kwalifikacja danego zachowania pod względem tego, czy było to przestępstwo, czy wykroczenie, zależy od oceny realnego wpływu substancji odurzającej na sprawność psychosomatyczną kierowcy. Zastosowanie mają zasady podobne do tych stosowanych w przypadku kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Jaka jest kara za jazdę pod wpływem narkotyków?

Kierowca, którego jazda pod wpływem narkotyków zostanie uznana za wykroczenie, musi liczyć się z karą w postaci aresztu od 5 do 10 dni lub grzywny w wysokości od 50 złotych do 5000 złotych. Ponadto może mu grozić kara w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Gdy prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków zostanie uznane za przestępstwo, konsekwencje staną się dużo poważniejsze. W zależności od konkretnej sytuacji może to być grzywna w wysokości uzależnionej od dochodów sprawcy (od 10 do 540 stawek, przy czym pojedyncza stawka dzienna może wynieść od 10 do 2000 zł) lub kara ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto z reguły orzeczony jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat.

Sytuacja wygląda nieco inaczej u kierowców, którzy wcześniej byli karani za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Wówczas powinni oni liczyć się z karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W tym przypadku zakaz prowadzenia pojazdów może być nawet dożywotni.

Najpoważniejsze konsekwencje grożą osobom, które pod wpływem narkotyków spowodują wypadek, doprowadzą do katastrofy w komunikacji lub też wywołają bezpośrednie niebezpieczeństwo takiej katastrofy. Najniższa kara, jaką może orzec sąd, to kara przewidziana za te przestępstwa podwyższona o połowę.

Kierowca, który pod wpływem narkotyków spowoduje wypadek, którego konsekwencją będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innej osoby, musi liczyć się z karą od 2 lat do 12 lat pozbawienia wolności.

Czy można uniknąć kary za jazdę pod wpływem narkotyków?

Żeby doszło do wymierzenia jakiejkolwiek kary, należy udowodnić, że kierowca działał umyślnie i był świadomy konsekwencji. Trzeba bowiem pamiętać, że niektóre narkotyki utrzymują się w organizmie przez długi czas od ostatniego zażycia. Ich obecność może więc już nie mieć wpływu na zdolności psychofizyczne kierowcy. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że nie miał świadomości obecności substancji w organizmie. Stwierdzenie nieumyślności jest przesłanką do odstąpienia od pociągnięcia kierującego do odpowiedzialności.

Sąd również może skorzystać z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia odpowiedzialności lub warunkowego umorzenia postępowania. Daje to również możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w postaci zakazu prowadzenia pojazdów lub skracając czas obowiązywania środka karnego.

Jakie są testy na obecność narkotyków?

Najwyższą wiarygodnością wśród badań na obecność narkotyków odznaczają się badania krwi. W przypadku kierowców policja w pierwszej kolejności wykonuje tzw. narkotesty. Polegają one na zbadaniu wymazu ze śliny podejrzanego. W tym celu wykorzystuje się m.in. jednorazowe zestawy lub też urządzenia elektroniczne. Ich zadaniem jest wykrycie obecności narkotyków w organizmie, jednak nie zawsze są one w stanie określić ich stężenie.

Jeżeli więc dana osoba uzyska pozytywny wynik testu na obecność substancji psychoaktywnych, zostaje poddana badaniu toksykologicznemu krwi. Jego zadaniem jest określenie poziomu stężenia narkotyku we krwi. Tym samym pozwala na zakwalifikowanie zachowania kierowcy jako wykroczenie lub przestępstwo.

Marihuana do celów medycznych – czy można po niej prowadzić samochód?

Osoby, które prowadzą samochód pod wpływem marihuany – niezależnie czy zażytej w celach medycznych, czy innych – muszą liczyć się z konsekwencjami. Bez względu na to, z jakiego powodu została zażyta marihuana, prowadzenie pojazdu pod jej wpływem jest zabronione.

W większości przypadków kwalifikacja prawna oraz wymiar kary za jazdę pod wpływem narkotyków zależy od okoliczności sprawy i popełnionego czynu. W razie oskarżenia o wykroczenie lub przestępstwo warto skontaktować się z prawnikiem. Radca prawny pomoże poprowadzić postępowanie w taki sposób, aby zakończyło się ono jak najkorzystniej dla oskarżonego kierowcy.

Bisek Kancelaria Prawno-Księgowa posiada wykwalifikowany zespół, który świadczy w tym zakresie pomoc prawną. Jeśli zostałeś złapany na jeździe po narkotykach skontaktuj się z nami.