ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Konfiskata samochodu jako kara za jazdę po alkoholu

Jazda po alkoholu. Zaostrzone kary od 2024 roku

Od 2024 roku zostanie wprowadzone nowa zasada w polskim prawie, zgodnie z którą osoby zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu mogą stracić swoje pojazdy na rzecz państwa. Procedura skonfiskowania samochodu jest teraz częścią sankcji dla nietrzeźwych kierowców. Warto zrozumieć, jak przebiega ten proces. W przypadku konieczności obrony przed konfiskatą pojazdu istnieje kilka kroków, które można podjąć.

Kogo mogą dotyczyć kary?

Zgodnie z nowymi przepisami, konfiskata pojazdu może dotknąć osoby skazane za konkretne przestępstwa związane z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym. Oto sytuacje, w których możliwa jest utrata pojazdu:

 • Naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu, co doprowadziło nieumyślnie do wypadku, którego skutkiem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.
 • Naruszenie zasady bezpieczeństwa i spowodowanie umyślnego lub nieumyślnego wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała w postaci tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu.
 • Znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sprawca spowodował katastrofę lub wypadek, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.
 • Sprawca spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający przed poddaniem się badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego.
 • Spowodowanie katastrofy, która skutkuje śmiercią człowieka lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu wielu osób, nawet w przypadku nieumyślnego działania.

Procedura skonfiskowania samochodu

Kiedy zostajesz zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, organy ścigania mogą podjąć kroki w celu skonfiskowania Twojego pojazdu. Warto zorientować się, jakie są konkretne warunki i kryteria prowadzące do tego typu decyzji. Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której grozi Ci utrata pojazdu, rozważ skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie drogowym. Prawnik może pomóc Ci zrozumieć swoje prawa, ocenić dowody przeciwko Tobie oraz przygotować obronę. W przypadku obrony przed konfiskatą pojazdu ważne jest udokumentowanie wszelkich okoliczności, które mogą wpłynąć na decyzję sądu. Może to obejmować informacje na temat błędów w procedurze zatrzymania, wątpliwości co do wyników testów alkomatem czy niesprawiedliwego traktowania. Prawidłowo zebrane dowody mogą zwiększyć szanse na ochronę swojego pojazdu.

W przypadku konfiskaty samochodu z powodu jazdy pod wpływem alkoholu procedura przebiega w trzech krokach:

 1. Zajęcie pojazdu przez policję:
  • Policja podejmuje decyzję o zajęciu samochodu, a następnie przechowuje go przez okres 7 dni.
 2. Postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu pojazdu:
  • W ciągu tego terminu prokurator wydaje postanowienie o przepadek pojazdu, co stanowi formalny akt prawnie umotywowany.
 3. Orzeczenie Sądu o przekazanie samochodu na rzecz skarbu państwa:
  • Sąd podejmuje decyzję o przepadek pojazdu na rzecz Skarbu Państwa poprzez wydanie odpowiedniego wyroku, co jest rezultatem wcześniejszego postępowania prawno-karnego.

Jazda pod wpływem alkoholu nie swoim pojazdem

W przypadku, gdy nietrzeźwy kierowca nie jest właścicielem pojazdu, który prowadził (np. pożyczył od znajomych), art. 44b § 2 Kodeksu Karnego przewiduje, że nie następuje przepadek pojazdu, lecz przepadek jego równowartości. Równowartość określa się na podstawie wartości z polisy ubezpieczeniowej lub średniej wartości rynkowej pojazdu. Jeśli ustalenie tej wartości jest niemożliwe, stosuje się opinię biegłego.

W przypadku, gdy sprawca używał pojazdu w celach zawodowych lub służbowych (np. kierowca ciężarówki), sąd nie orzeka przepadku pojazdu, lecz nałożenie nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, wynoszącej co najmniej 5000 złotych.

Konfiskata samochodu jako kara za jazdę po alkoholu – pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz doświadczonego pełnomocnika, Kancelaria Bisek specjalizuje się w skutecznej obronie w sprawach związanych z konfiskatą pojazdu po prowadzeniu pod wpływem alkoholu. Nasz zespół prawników łączy wiedzę z empatią, tworząc strategie obrony, kluczowe dla sukcesu w takich sprawach. Skontaktuj się z nami.