ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Naruszenie dozoru elektronicznego – konsekwencje

Czym jest dozór elektroniczny?

System dozoru elektronicznego umożliwia skazanej osobie odbycie kary poza więzieniem, pozostając jednocześnie pod stałym nadzorem za pomocą elektronicznych środków ograniczających swobodę poruszania się. Skazany nosi nadajnik radiowy na nodze lub ręce, a w jego miejscu zamieszkania instalowane są urządzenia monitorujące. Warto zaznaczyć, że mimo pewnych ograniczeń, system dozoru elektronicznego pozwala skazanej osobie na prowadzenie względnie normalnego życia osobistego, utrzymywanie relacji rodzinnych, kontynuowanie nauki oraz wykonywanie pracy.

Podczas wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego, masz pewne zobowiązania, których musisz ścisłe przestrzegać:

  1. Kontakt z kuratorem zawodowym. W ciągu pierwszych 7 dni od rozpoczęcia kary musisz skontaktować się z kuratorem zawodowym.
  2. Pozostawanie w miejscu odbywania kary. Musisz pozostawać w miejscu określonym w postanowieniu sądu w wyznaczonych godzinach. Wyjście poza to miejsce wymaga zgody sądu lub kuratora zawodowego.
  3. Odbieranie połączeń telefonicznych. W czasie określonym przez sąd, musisz zawsze odbierać połączenia telefoniczne, gdyż Centrala Monitorowania może próbować skontaktować się z Tobą.
  4. Natychmiastowe powiadamianie o problemach z urządzeniami. W razie problemów z urządzeniami monitorującymi, musisz niezwłocznie powiadomić Centralę Monitorowania.
  5. Przestrzeganie porządku prawnego. Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

Nie wolno Ci:

  1. Opuszczać miejsca odbywania kary poza ustalonymi godzinami. 
  2. Niszczyć, usuwać lub manipulować urządzeniami monitorującymi. Za takie działania ponosisz pełną odpowiedzialność karną i finansową.
  3. Odłączać zasilania elektrycznego lub przenosić urządzeń. Nie wolno Ci odłączać zasilania elektrycznego, przenosić urządzeń monitorujących lub kłaść na nich jakiekolwiek przedmioty.

Naruszenie dozoru elektronicznego – jakie czekają Cię konsekwencje?

W przypadku systematycznych spóźnień na miejsce odbywania dozoru elektronicznego, sąd może podjąć decyzję o odwołaniu tego rodzaju nadzoru. Jednak sytuacja staje się znacznie poważniejsza, gdy skazany decyduje się na samowolne zerwanie bransoletki dozoru elektronicznego. Taka czynność jest traktowana jako naruszenie warunków kary. Wiąże się z możliwością nałożenia kary pozbawienia wolności do dwóch lat. W sytuacji, gdy bransoleta zostanie przypadkowo zerwana lub zdjęta, na przykład podczas udzielania pomocy medycznej lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, istnieje konieczność natychmiastowego poinformowania o tym kuratora oraz odpowiedniego organu nadzoru. Warto podkreślić, że uczciwa i natychmiastowa informacja może mieć wpływ na sposób rozpatrzenia sytuacji przez organy odpowiedzialne za dozór elektroniczny.

Skupiając się na odpowiednim wykonywaniu postanowień sądu i sumiennym przestrzeganiu warunków oraz zaleceń dotyczących urządzeń monitorujących, możesz znacząco poprawić warunki odbywania kary w tym systemie. Twoja rzetelność może prowadzić do ograniczenia konieczności bezpośrednich działań kontrolnych ze strony zawodowego kuratora sądowego i pracowników Upoważnionego Podmiotu Dozorującego.

Czy można oszukać dozór elektroniczny?

Manipulowanie dozorem elektronicznym, czyli próba oszukania systemu, jest nielegalne i niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. W sytuacjach, gdzie kary się nawarstwiają, a dozór elektroniczny jest utrudniony, istnieją jednak legalne kroki, które można podjąć. W każdym przypadku, w którym pojawiają się trudności z dozorem elektronicznym, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem, aby otrzymać odpowiednią pomoc i wskazówki dotyczące postępowania zgodnie z prawem.

Pomoc prawna

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w sprawach o dozór elektroniczny. Znalazłeś się w sytuacji, w której potrzebne są usługi prawnicze? Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią we Wrocławiu.