ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Status małego świadka koronnego w świetle kodeksu karno-skarbowego

Status małego świadka koronnego w świetle kodeksu karno-skarbowego

Termin „małego świadka koronnego” stał się ostatnio mocno spopularyzowany  w mediach społecznościowych za sprawą modnego wśród młodzieży (a nawet nominowanego do Młodzieżowego Słowa Roku 2021) słowa „sześćdziesiona”. [ źródło: https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/szescdziesiona;9283232.html, dostęp: 06.05.2024r. godz. 13:50].  Nazwa ta wynika z faktu, iż instytucja związana z nadzwyczajnym złagodzeniem kary ma swoje źródło w artykule 60 §3 kodeksu karnego.

Art. 60  k.k. – dokładny zapis

§3. Na wniosek prokuratora sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

Kim zatem jest mały świadek koronny? Co zyskuje podczas współpracy z policją?

Małym świadkiem koronnym jest jednostka, która popełniła czyn zabroniony w wspólnie z co najmniej trzema osobami, następnie po zatrzymaniu ujawnił służbom wszystkie informacje dotyczące grupy, w której współpracował, tj. wszystkie okoliczności, znamiona, dane członków, itp. Zgodnie z powyżej przedstawionym artykułem, sąd może względem małego świadka koronnego zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, w wielu przypadkach nawet warunkowo zawiesić jej wykonywanie!

Chcę być małym świadkiem koronnym, jak to zrobić?

Istnieje kilka wymogów do spełnienia:

-przestępstwo popełnione we współdziałaniu z co najmniej 3 osobami

-podejrzany musi się przyznać do zarzucanych mu czynów

-mały świadek koronny musi ujawnić wszystkie dane na temat swoich kolegów, osób uczestniczących w procederze, okoliczności i przesłanki przestępstwa

-ujawnienie musi nastąpić przed stosownym organem przed wniesieniem aktu oskarżenia

Mały świadek koronny – przesłanki w kodeksie karno-skarbowym

Art. 36 k.k.s. [nadzwyczajne złagodzenie kary]

§ 1. Stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, sąd może:

1) wymierzyć karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone karą pozbawienia wolności; przepis art. 26 § 2 stosuje się;

2) odstąpić od wymierzenia kary i orzec środek karny wymieniony w art. 22 § 2 pkt 2-6;

3) odstąpić od wymierzenia środka karnego, chociażby jego orzeczenie było obowiązkowe; przepis art. 19 § 3 zdanie drugie stosuje się.

§  2. Jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej i przed wydaniem wyroku wymagalna należność została w całości uiszczona, nadzwyczajne złagodzenie kary może polegać na orzeczeniu tylko kary grzywny
w wysokości nieprzekraczającej połowy górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane przestępstwo skarbowe, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych wymienionych w art. 22 § 2 pkt 2-6, przewidzianych za to przestępstwo.

§  3. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z inną osobą lub osobami w popełnieniu przestępstwa skarbowego, jeżeli ujawnił przed organem postępowania przygotowawczego wszystkie istotne informacje dotyczące tych osób oraz okoliczności jego popełnienia.

§  3a. Jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku, gdy sprawca w terminie złożył informacje o schemacie podatkowym, a uszczuplona należność publicznoprawna wynika bezpośrednio z zastosowania tego schematu podatkowego.

§  4. Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli sprawca:

1) wezwany do złożenia wyjaśnień lub zeznań, nie potwierdził w postępowaniu w sprawie
o przestępstwo skarbowe ujawnionych przez siebie informacji;

2) kierował wykonaniem ujawnionego przestępstwa skarbowego;

3) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego przestępstwa skarbowego;

4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

§  5. Warunkowego zawieszenia wykonania kary, o którym mowa w § 3, nie stosuje się także do sprawcy określonego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5.

Pomoc specjalistycznej kancelarii prawnej – eksperci w sprawach karnych i karno-skarbowych

Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa karnego i wykroczeń oferując kompleksową pomoc prawną obejmującą doradztwo, konsultacje prawne oraz reprezentację przed sądem.

Skuteczna pomoc obrońcy – prawnika Kancelaria Bisek.

W kancelarii prawnej Karolina Bisek pomagamy już od 11 lat. Jesteśmy specjalistami
w kodeksie karnym i karno-skarbowym. Po dokładnej analizie sytuacji dobieramy wspólnie najlepsze rozwiązanie, tak, by było najskuteczniejsze i bezproblemowe dla naszych Klientów. Pomogliśmy już tysiącom osób w całej Polsce.  Masz problemy, jesteś podejrzany, oskarżony? Nie czekaj – skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie od pierwszego telefonu.  Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00-17:00, telefon odbieramy całodobowo- +48 665 280 382 Mecenas Karolina Bisek.

 

Telefon wsparcia 48h – +48 665 280 382 Mecenas Karolina Bisek.

 

Kancelaria Prawna Karolina Bisek Wrocław  ul. Ludwika Solskiego 4/6, Wrocław

Kancelaria Prawna Karolina Bisek Warszawa ul. Grzybowska 87, Warszawa

Działamy w całej Polsce!