ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Uszkodzenie czynności ciała w wypadku drogowym a odpowiedzialność karna sprawcy.

Uszkodzenie czynności ciała w wypadku drogowym a odpowiedzialność karna sprawcy 

Wypadki komunikacyjne poza szkodami materialnymi oraz naruszeniem przepisów ruchu drogowego, często prowadzą do uszczerbku na zdrowiu ich uczestników. Jak należy interpretować rodzaj uszczerbku na zdrowiu w świetle prawa? Co grozi sprawcy, jeśli uszkodzenie czynności ciała pokrzywdzonego przekroczy 7 dni. Uszkodzenie czynności ciała w wypadku drogowym | Wrocław

Uszczerbek na zdrowiu w świetle prawa karnego

W prawie karnym uszczerbek na zdrowiu może mieć charakter lekki, średni lub ciężki, zależnie od stopnia szkód wywołanych działaniem niezgodnym z prawem. Klasyfikacja ta wpływa na rodzaj i rozmiar nałożonej sankcji, co stanowi kluczowy aspekt w procesie sądowym.

Lekki uszczerbek na zdrowiu

Zakres lekkiego uszczerbku, zgodnie z art. 157 §2 k.k., obejmuje wszelkie naruszenia funkcji ciała trwające do 7 dni. Ekspertyza medyczna, zwykle wymagana podczas procesu sądowego, pozwala dokładnie określić czas trwania skutków zdrowotnych. W sytuacji wątpliwości co do oceny, strony postępowania mają prawo do przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy, co często okazuje się skutecznym rozwiązaniem. Lekki uszczerbek na zdrowiu podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Średni uszczerbek na zdrowiu

Średni uszczerbek to wszelkie naruszenia stanu zdrowia poszkodowanego, mieszczące się między lekkim a ciężkim uszczerbkiem, zgodnie z art. 157 §1 k.k. Przykładowe obrażenia obejmują złamanie ręki, połamanie nóg, czy żeber, a także dalsze powikłania chorobowe wynikające z powstałego urazu. Kara za średni uszczerbek na zdrowiu to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W przypadku nieumyślnego spowodowania lekkiego lub średniego uszczerbku, kara jest niższa, obejmując grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.

Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Najpoważniejszą formą uszkodzenia ciała, określoną w art. 156 k.k., jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Ten rodzaj szkody obejmuje poważne konsekwencje, takie jak utrata zmysłów, ciężkie kalectwo, choroby nieuleczalne lub długotrwałe. Kary za ciężki uszczerbek sięgają od 3 lat pozbawienia wolności do kar dożywocia w przypadku śmierci poszkodowanego.

Upadłość konsumencka

Pomoc prawna dla oskarżonego w wypadku komunikacyjnym

W sytuacji wypadku komunikacyjnego, już od początku warto skorzystać z pomocy kancelarii. Kancelaria Prawna Karolina Bisek we Wrocławiu specjalizuje w skutecznej obronie osób oskarżonych w sprawach związanych z przestępstwami i wykroczeniami w ruchu drogowym. Nasz zespół prawników łączy wiedzę z empatią, tworząc strategie obrony, kluczowe dla sukcesu w takich sprawach. Skontaktuj się z nami