ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Nasz zespół

Kancelarię Prawno-Księgową BISEK założyła i do dziś prowadzi Karolina Bisek, która księgowością zajmuje się od 2007 roku i ma uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Karolina Bisek – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny ( licencja nr 1098) – jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na którym ukończyła między innymi studia z zakresu rachunkowości i podatków. Zdobyła bogate doświadczenie, pracując głównie w firmach o profilu budowlanym, gdzie zajmowała się nie tylko prowadzeniem ksiąg, ale i nadzorem nad działem księgowości. Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji na doradcę podatkowego oraz uprawnień biegłego rewidenta.

Od momentu założenia kancelarii Karolina Bisek konsekwentnie realizowała swoją wizję – chciała stworzyć miejsce, w którym przedsiębiorca będzie mógł uzyskać kompleksowe wsparcie w zakresie wszelkich formalnych aspektów prowadzenia firmy – począwszy od przeprowadzenia go przez proces zakładania działalności gospodarczej lub spółki, poprzez kompleksową opiekę księgową i prawną, a skończywszy na doradztwie restrukturyzacyjnym. Dlatego zbudowała kilkunastoosobowy, interdyscyplinarny zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów – nie tylko w zakresie finansów, ale i prawa, podatków oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Jedną z kluczowych wartości Kancelarii Prawno-Księgowej Bisek Karolina jest ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zespół dzieli się z Klientami swoją wiedzą ekspercką, nie tylko sprawując opiekę prawno-księgową nad przedsiębiorstwami, ale i organizując specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa, księgowo-rachunkowe oraz podatkowe.