ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Cel szkolenia, czyli co zyskasz dzięki uczestnictwu w kursie

Specjalista ds. podatków – kurs. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności w zakresie związanym z rozliczaniem podatków. W sposób praktyczny przedstawione zostaną problemy związane z rozliczaniem podatków dochodowym (CIT, PIT) oraz pośrednich (VAT) jak i PCC i innych podatków. Po ukończeniu kursy będziemy umieli nie tylko rozliczać podatki, ale je rozumieć. Kurs to przede wszystkim praktyczna wiedza poparta przykładami. Na kursie omówimy także problemy podatkowe związane z rozliczeniem podatkowym konkretnych branż (m in. usług niematerialnych, budownictwa, transportu, produkcji, handlu) jak i transakcji (m in. sprzedaży internetowej, sprzedaży eksportowej, wewnątrzwspólnotowej dostawy, wewnątrzwspólnotowe nabycia, importu, transakcji trójstronnych i łańcuchowych). Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników wszelkich niezbędnych aspektów związanych z rozliczaniem podatków. Na kursie omówiony zostanie szczegółowo system podatkowy w Polsce. Ponadto słuchacze kursu uzyskają wiedzę na temat ogólnego prawa podatkowego . Każdy z uczestników uzyska szeroką wiedzę na temat czynności sprawdzających, postępowania kontrolnego i postępowania podatkowego.

Dzięki uczestnictwu w kursie zdobędziesz praktyczna i bieżącą wiedzę na temat prawa podatkowego.

Specjalista ds. podatków – kurs

Specjalista ds. podatków – do kogo adresujemy kurs?

Kurs jest adresowany zarówno do osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w podatkach jak do osób już z doświadczeniem, którzy pragną zaktualizować i pogłębić swoją wiedzę.

Adresaci kursu to:

 • osoby, które chcą zrozumieć podatki i nauczyć sie je rozliczać,
 • osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego,
 • pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatków,
 • głowni księgowi, którzy sprawdzają i weryfikują rozliczenia podatkowe w firmie,
 • osoby pełniące funkcje zarządcę które dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa.

Specjalista ds. podatków – kurs. Każdy z uczestników kursu:

 • przyswoi i usystematyzuje swoją wiedzy dotyczącej systemu podatkowego,

 • pozyska umiejętność weryfikacji obowiązków podatkowych,

 • usystematyzuje oraz zaktualizuje wiedzę dotyczącą rozliczania podatków pośrednich,

 • usystematyzuje oraz zaktualizuje wiedzę dotyczącą rozliczania podatków bezpośrednich,

 • pozyska umiejętność kreatywnej analizy problemów związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej,

 • usystematyzuje swoją wiedzę związaną z kontrolowaniem jednostek gospodarczych przez organy podatkowe, a także dowie się jak uniknąć kar z KKS,

 • pozyska umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko obciążeń podatkowych,

 • pozyska wiedzę jak w sposób legalny zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat

– moduł I – Certyfikat specjalisty ds. podatków – stopień średniozaawansowany
– moduł II – Certyfikat eksperta ds. podatkowych – stopień zawansowany:

Uwaga! Wszystkie nasze szkolenia kończą się egzaminem

Specjalista ds. podatków – kurs. Cena szkolenia:

Moduł I -1290 zł
Moduł II 1290 zł
Przy zapłacie za dwa moduły cena 2.290 zł
Czas trwania 100 godzin *tryb weekendowy)

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat, egzamin, zaświadczenie.

Zapisz się na szkolenie:

  Dane uczestnika szkolenia

  Imię*

  Nazwisko*

  Pesel*

  Miasto*

  Kod pocztowy*

  Ulica/numer*

  Telefon*

  Email*

  Wyksztalcenie*

  Dane do faktury

  Nazwa firmy*

  NIP*

  Email*

  Miasto*

  Kod pocztowy*

  Ulica/numer*

  Telefon*

  Informacje dodatkowe*

  Zniżka

  Zobowiązuję się do pokrycia należności tytułem uczestnictwa w szkoleniu w terminach i kwotach ustalonych przez Organizatora.

  TAKNIE

  Zobowiązanie uczestnika szkolenia / płatnika

  Zobowiązuję się do pokrycia należności tytułem uczestnictwa w szkoleniu w terminach i kwotach ustalonych przez Organizatora.

  Akceptuję regulamin: Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu/szkolenia oraz wyników przeprowadzonego egzaminu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Klauzula informacyjna.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celu wysyłki Newslettera Klauzula informacyjna.

  Miasto:
  Wrocław
  Typ:
  dzienny
  Tryb:
  dzienny
  Opłata:
  1750,- zł od osoby

  Istnieje możliwość zapłaty w ratach: 580,- płatne w trakcie kursu.

  Nie znalazłeś oferty dla siebie?

  Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bisek-finanse.pl