ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Uniewinnienie za jazdę pod wpływem narkotyków