ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Obsługa prawna we Wrocławiu

Obsługa prawna we Wrocławiu – Kancelaria Karolina Bisek

Nasza Kancelaria Karolina Bisek specjalizuje się w zapewnieniu kompleksowej obsługi prawnej w przypadkach związanych prawem ruchu drogowego.

Nasi prawnicy zapewniają reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych, karnych oraz cywilnych, zarówno przed organami ścigania, jak i przed sądami:

  • Udzielamy porad w zakresie negocjacji umowy o winie lub niewinności
  • Pomagamy przygotować wniosek o umorzenie postępowania lub wykazanie niewystarczalności dowodów przeciwko klientowi.
  • W razie potrzeby służymy też pomocą w odwołaniu od wyroku sądu.

Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenie w pracy nad tego typu przypadkami. Zawsze podejmujeny indywidualne podejście do każdej sprawy, zapewniając klientom fachową i skuteczną pomoc.

Najistotniejsze są pierwsze czynności procesowe przeprowadzane w ramach postępowania przygotowawczego. Najczęściej przesłuchania kierowców najczęściej odbywają się bez udziału obrońcy. Tymczasem udział pełnomocnika na tym etapie jest kluczowy, ponieważ wyjaśnienia złożone przez domniemanego sprawcę czynu wpływać będą na przebieg dalszego postępowania, a w konsekwencji na zakres jego ewentualnej odpowiedzialności karnej znajdującej odzwierciedlenie w treści wyroku Sądu.

Bardzo ważny jest udział pełnomocnika na etapie orzekania przed Sądem. Rozległość i trudność przepisów utrudnia skuteczną obronę, a obecność pełnomocnika wpływa korzystnie na przebieg procesu sądowego oraz zgromadzenie materiału dowodowego.

Obsługa prawna we Wrocławiu – kompleksowa obsługa prawna w przypadkach związanych prawem ruchu drogowego, w tym:

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU

W ramach świadczonej pomocy prawnej w zakresie jazdy pod wpływem alkoholu, oferujemy m.in. doradztwo w sprawie zatrzymania prawa jazdy, reprezentowanie przed sądem oraz negocjowanie umorzenia postępowania karnego. Nasz zespół prawników dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą obronę dla naszych klientów i uzyskać jak najkorzystniejszy wynik w sprawie.

JAZDA POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW

W przypadku oskarżenia o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających, nasza kancelaria zapewnia szeroki zakres usług prawniczych, w tym reprezentację przed sądem oraz złożenie wniosku o możliwość warunkowego umorzenia postępowania lub wykazaniu niewystarczalności dowodów przeciwko klientowi.

ODEBRANIE PRAWA JAZDY

Oferujemy reprezentację w procesie odzyskania prawa jazdy oraz pełne wsparcie w negocjacjach z organami administracji publicznej.

WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE (SPRAWSTWO I UCZESTNICTWO)

Kancelaria oferuje swoim klientom wsparcie zarówno w przypadku uczestnictwa jak i sprawstwa wypadku czy kolizji.
Klienci mogą liczyć na pomoc w ustaleniu odpowiedzialności oraz obronie swoich praw.

W przypadku uczestnictwa w wypadku, kancelaria reprezentuje klientów w toku procesu sądowego oraz udziela porad w zakresie negocjacji umowy o winie lub niewinności. Ponadto, udzielamy pomocy w przygotowaniu wniosku o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
W przypadku sprawstwa, klienci mogą liczyć na wsparcie prawników w ustaleniu swojej odpowiedzialności oraz w negocjacjach w sprawie wysokości odszkodowania dla poszkodowanych.

BLOKADA ALKOHOLOWA

Świadczymy pomoc prawną w:

  • uzyskaniu blokady alkoholowej
  • reprezentowania klientów przed sądem w sprawie postanowienia o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów
  • Ponad to pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Kancelaria Karolina Bisek – obsługa prawna we Wrocławiu. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z nami.