ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Podwyższenie alimentów. Jak ubiegać się o zwiększenie alimentów dla dziecka?

Podwyższenie alimentów. Jak ubiegać się o zwiększenie alimentów dla dziecka?

Rozstanie rodziców nie zwalnia żadnego z nich z odpowiedzialności finansowej. Osoba, która nie mieszka na co dzień z dzieckiem, musi regularnie opłacać alimenty. W polskim prawie istnieją pewne sytuacje, w których można starać się o podwyższenie tych świadczeń.

Podwyższenie alimentów – kiedy jest to możliwe?

Podwyższenie alimentów jest dopuszczalne, gdy pojawią się istotne zmiany w warunkach, na których opiera się ustalenie ich wysokości. Te zmiany mogą dotyczyć zarówno sytuacji majątkowej i zarobkowej zobowiązanego do płacenia, jak i uzasadnionych potrzeb uprawnionego.

Kiedy warto rozważyć podwyższenie alimentów?

Warto rozważyć podwyższenie alimentów wobec zobowiązanego w momencie kiedy ten zaczął osiągać wyższe dochody lub rozpoczął nową działalność generującą większe przychody, nabył znaczący majątek, np. wskutek dziedziczenia, wygranej lub inwestycji. Na podwyższenie alimentów argumentami przekonywującymi Sąd są także zmniejszone koszty życia osoby zobowiązanej, np. w wyniku spłaty kredytów, rozwodu, itp. Uprawnionemu do alimentów przysługuje możliwość zwiększenia należności alimentacyjnej wraz z pojawieniem się w jego życiu większych potrzeb, np. w związku z rozpoczęciem studiów, zmianą sytuacji materialnej, wydatkami na leczenie, rehabilitację lub przy spadku siły nabywczej pieniądza (poprzez rosnące ceny w sklepach, inflację, itd.).

Jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów składa się do sądu rejonowego, zazwyczaj w miejscu zamieszkania uprawnionego lub strony pozwanej. Sprawy alimentacyjne są zwolnione z opłat sądowych. Należy wskazać wartość sporu, czyli różnicę między aktualną kwotą alimentów a tą, o którą się ubiega. W momencie składania pozwu, niezbędne jest przedstawienie wszelkich okoliczności przemawiających za zasadnością ubiegania się o uzyskanie pomocy finansowej w wyższej niż dotychczas kwocie, razem ze zgromadzonym materiałem dowodowym świadczącym o słuszności argumentów wyszczególnionych w piśmie.

Jak obronić się przed pozwem o podwyższenie alimentów?

Analogicznie do pozwu o podwyższenie alimentów, aby osoba zobowiązana mogła się bronić, musi przedstawić wszelkie argumenty, które przemawiają za brakiem zasadności zwiększenia względem niej należnej kwoty na dziecko. W tym przypadku istotne są informacje dotyczące rosnących kosztów życia, zmniejszenia dochodów, problemów zdrowotnych.

W jaki sposób sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka?

Sąd podczas analizowania sprawy bierze pod uwagę następujące kategorie wydatków:

-Udział dziecka w kosztach utrzymania domu. Przykładowo, jeśli w domu mieszka Mama, Babcia i dziecko (na które dochodzi się alimentów) – sąd przyjmie do obliczeń równowartość 1/3
części utrzymania mieszkania.
-Wyżywienie. Uśredniona kwota jaką wydaje się na jedzenie dla dziecka w danym wieku, z uwzględnieniem ewentualnych diet specjalistycznych w przypadku schorzeń i alergii.

-Odzież. Warto wskazać tutaj konieczność sezonowej zmiany odzieży, odzieży sportowej i wymiany ubrań na większe ( wraz ze wzrostem dziecka).

-Środki czystości i chemia gospodarcza. Produkty pielęgnacyjne, higieniczne, do kąpieli, środki czystości (w udziale 1/3 względem pozostałych domowników).

-Wizyty lekarskie, leki, rehabilitacja, fizjoterapia itp.

-Inne. Bilety do kina, do teatru, karnet na basen, wyprawka do szkoły, itp.

Skuteczna pomoc prawnika w podwyższeniu alimentów – Kancelaria Bisek.

W kancelarii prawnej Bisek pomagamy rodzinom już od 11 lat. Mamy bogate doświadczenie w prawie rodzinnym i alimentacyjnym. Po dokładnej analizie sytuacji dobieramy wspólnie najlepsze rozwiązanie, tak, by było najskuteczniejsze i bezproblemowe dla naszych Klientów. Pomogliśmy już tysiącom osób w całej Polsce. Jeżeli chcesz zwiększyć alimenty na swoje dziecko – skorzystaj pomocy prawnika – skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie od pierwszego telefonu.

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna.

 

Telefon wsparcia 48h+48 665 280 382 Mecenas Karolina Bisek.