ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Poinformuj nas czego dokladnie potrzebujesz biuro@bisek-finanse.pl

Upadłość konsumencka

Zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i byli przedsiębiorcy ze zobowiązaniami powstałymi w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, mogą ogłosić upadłość konsumencką.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Wobec przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, które posiadają tak duże zobowiązania finansowe, że stały się niewypłacalne, może być ogłoszona upadłość konsumencka. Sprawy tego typu są wszczynane na wniosek dłużnika. W ten sposób osoba, która nie jest w stanie spłacić wszystkich zobowiązań, może starać się o oddłużenie.

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Pozytywne zakończenie postępowania upadłościowego skutkuje częściowym lub całościowym umorzeniu zobowiązań. Jest to nowy start dla osób zmagających się z długami.

Co trzeba zrobić aby ogłosić upadłość konsumencką?

Do wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezbędne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek składa się na urzędowym formularzu.

Bisek Kancelaria Prawno-Księgowa ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych. Udzielamy wsparcia na każdym etapie postępowań, bazując na dużym doświadczeniu naszych radców prawnych i syndyków.
Profesjonalne doradztwo prawne pozwala zwiększyć szansę na ogłoszenie upadłości i uniknąć błędów. Warto przejść proces oddłużenia gdyż stanowi on szansę na nowy start.

Kancelaria zajmie się kompleksowym przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej. Przygotuje wniosek, sprzeciwy do listy wierzytelności, a także rzetelnie przeanalizuje sytuacje i skompletuje dokumenty niezbędne do rozpoczęcia ogłoszenia bankructwa.

Kancelaria zajmie się:

-prowadzeniem upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach
-przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości
-przygotowaniem sprzeciwów do listy wierzytelności,
-reprezentacja przed sądem i wobec wierzycieli.

Jeśli rozważasz ogłoszenie bankructwa, skontaktuj się z nami. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie sprawy.