ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Poinformuj nas czego dokladnie potrzebujesz biuro@bisek-finanse.pl

Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne

Doradztwo restrukturyzacyjne – przepisy regulujące postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe przedsiębiorstw umożliwiają obecnie podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji różne możliwości postępowania. Przede wszystkim obowiązuje zasada drugiej szansy, na mocy której postępowanie restrukturyzacyjne preferowane jest względem upadłościowego. Umożliwia to przedsiębiorcom uniknięcie skutków upadłości, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wierzycieli.

Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne

doradztwo restrukturyzacyjne

Karolina Bisek właścicielka Kancelarii posiada licencję w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego umożliwiającą wykonywanie czynności syndyka (na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe), nadzorcy (wykonywanie czynności na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne) i zarządcy (wykonywanie czynności na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne) w procesie restrukturyzacji. Jeśli więc Twoja firma znalazła się w trudnej sytuacji i chcesz podjąć kroki naprawcze, nasi specjaliści służą wsparciem.

Doradztwo restrukturyzacyjne

Nawiązując z nami współpracę w tym zakresie otrzymasz rzetelną analizę sytuacji podatkowej, prawnej i finansowej Twojego przedsiębiorstwa, a także:

  • dobór najlepszego dla Ciebie rozwiązania oraz opracowanie planu restrukturyzacji
  • spisu wierzytelności i planu ich spłat
  • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego
  • przygotowanie propozycji układowych
  • przeprowadzenie postępowania układowego lub sanacyjnego, w tym także wsparcie w procesie negocjowania warunków układu oraz jego realizacji na ustalonych zasadach, oraz wszelkich innych działań niezbędnych w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych bądź upadłościowych.

Kontakt