ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Księgi przychodów i rozchodów

Oparte na systematyczności, rzetelności, zgodności z obowiązującymi dyrektywami oraz normami prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów pozwala na opracowanie odpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa podstawy podatkowej. Dlatego pomoc profesjonalnego biura rachunkowego jest nie tylko wsparciem technicznym, ale również strategicznym, stanowiącym fundament dla dalszego stabilnego rozwoju.

Zajmiemy się prowadzeniem ewidencji Twojego przedsiębiorstwa niezależnie od profilu jego działalności: założymy księgę przychodów i rozchodów dla Twojej firmy, prawidłowo, systematycznie i terminowo wprowadzimy do niej wszelkie dane związane zarówno z zakupem materiałów czy towarów, jak i z finalizacją transakcji handlowych, przyjrzymy się możliwościom optymalizacji kosztów, a także zajmiemy się monitorowaniem przepływów finansowych w Twojej firmie oraz weryfikacją wszelkich danych związanych z ewidencją zaszłości.