ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Kompleksowe usługi windykacyjne

Jeżeli nie możesz nawiązać kontaktu z dłużnikiem lub wszelkie próby odzyskania długu okazały się nieskuteczne, możesz skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zadziałają sprawnie, skutecznie i zgodnie z obowiązującym prawem. Nasze kompleksowe usługi windykacyjne pozwolą Ci odzyskać całą kwotę zadłużenia w możliwie najkrótszym czasie – i przy możliwie najniższym koszcie.

Pierwszym krokiem, który rozpoczyna naszą działalność windykacyjną, jest rzetelna i wnikliwa analiza dostarczonej przez naszego Klienta dokumentacji (często na przykład dane teleadresowe dłużnika okazują się nieaktualne, co uniemożliwia nawiązanie z nim kontaktu). Zawsze najpierw staramy się załatwić sprawę polubownie. Przygotowujemy i przedstawiamy dłużnikowi wezwanie do zapłaty, lub prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje telefoniczne. Jeśli dłużnik jest gotowy współpracować, to bardzo często ta droga prowadzi do szybkiej finalizacji sprawy oraz całkowitego odzyskania należności.

Jeśli jednak nawiązanie kontaktu z dłużnikiem jest niemożliwe, lub nie wykazuje on chęci współpracy, konieczne jest wejście na drogę sądową. W tym przypadku nasze kompleksowe usługi windykacyjne obejmują zarówno przygotowanie stosownych analiz (między innymi wypłacalności dłużnika), zebranie niezbędnej dokumentacji, jak i sporządzenie wniosków pozwalających rozpocząć działania proceduralne.

Przeprowadzimy Cię także przez proces postępowania egzekucyjnego, począwszy od sporządzenia stosownego wniosku i złożenia go w kancelarii komorniczej, a skończywszy na reprezentowaniu Twojej firmy w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Komorników Sądowych.