ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Konfiskata auta za jazdę po alkoholu: Co to oznacza dla kierowców i jak się obronić?

Konfiskata auta za jazdę po alkoholu: Co to oznacza dla kierowców i jak się obronić?

Już od marca 2024 roku obowiązywać będzie konfiskata pojazdu z powodu jazdy pod wpływem alkoholu. Czym dokładnie jest konfiskata? Każdy zatrzymany pijany kierowca musi liczyć się z utratą swojego pojazdu. Jak wygląda procedura konfiskaty auta i czy warto w jej trakcie bronić się z pomocą prawnika? Konfiskata auta za jazdę po alkoholu 2024.

Co to jest konfiskata. Definicja konfiskaty

Według Słownika Języka Polskiego PWN [dostęp: luty 2024] konfiskata to „kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym” lub też „wywłaszczenie osoby prywatnej z całego lub z części majątku na rzecz państwa”.

W jakich przypadkach dochodzi do konfiskaty auta za jazdę po alkoholu

Pojazd mechaniczny będzie obligatoryjnie podlegał konfiskacie w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, tj. powyżej 1,5 promila lub 75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Bez względu na stopień trzeźwości pojazd będzie rekwirowany w przypadku recydywistów.

Wyjątki od reguły – kiedy nie dojdzie do konfiskaty pojazdu

Do konfiskaty pojazdu mechanicznego nie dojdzie, gdy kierowca prowadził pojazd służbowy podczas wykonywania obowiązków zawodowych, nawet będąc w stanie nietrzeźwości, nie podlega konfiskacie pojazdu. W takich przypadkach sąd może nałożyć nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Treść nowej ustawy – konfiskata pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu

Konfiskatę samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu i środków odurzających regulują przepisy Kodeksu karnego. Zapisy znajdują się w art. 178 § 3, art. 178a § 5 oraz art. 44b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 178 § 3 Kodeksu karnego, konfiskata będzie stosowana wobec tych osób, które zostały skazane za popełnienie przestępstwa polegającego na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa lub wywołaniu katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu bądź zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, także w stanie nieumyślności, naruszeniu, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i spowodowaniu nieumyślnie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała w postaci tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu. Poza tym, w myśl art. 178a § 5 Kodeksu karnego konfiskata samochodu w Polsce nastąpi także w razie popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Po jakich lekach nie można prowadzić samochodu. Które są uważane za środki odurzające?

Według rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie, substancje które mogą być oznaczane jako działające podobnie do alkoholu to:

1.opioidy;(np. mofina, kodeina);

2.amfetamina i jej analogi;

3.kokaina;

4.tetrahydrokanibole ( THC, Marihuana);

5.benzodiazepiny (np. popularny Xanax (Alprazolam), Klonazepam, Estazolam);

Środkiem odurzającym według definicji, którą  zawiera art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 172 z późn. zm.), jest substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej albo w formie preparatu, działająca na ośrodkowy układ nerwowy.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątek w sytuacji, gdy zawartość alkoholu
w organizmie sprawcy przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, będzie niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie będzie prowadziła do takiego stężenia.

Sąd może również odstąpić od orzeczenia przepadku auta, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. O tym warto porozmawiać z naszym prawnikiem – ekspertem, który każdy przypadek przeanalizuje indywidualnie. Tel. 24h 665 280 382. Pierwsza rozmowa telefoniczna/ on-line jest całkowicie bezpłatna.
Konfiskata auta za jazdę po alkoholu i środkach odurzających – pomoc już dziś!

Przebieg konfiskaty samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu i środków odurzających

Najprościej mówiąc konfiskata pojazdu zachodzi w trzech krokach.

1.Zajęcie pojazdu przez służby na okres 7 dni.

2.W przeciągu 7 dni prokurator wydaje postanowienie o zabezpieczeniu mienia.

3.Orzeczenie o przepadku mienia przez sąd na rzecz Skarbu Państwa.

Oprócz samego przepadku mienia, kierowcę czeka postawienie mu zarzutów i proces sądowy.

Konfiskata pojazdu, którego kierowca nie jest właścicielem

Ustawa przewiduje sytuacje, w których kierowca jadący pod wpływem alkoholu nie jest właścicielem pojazdu i przykładowo pożyczył go od przyjaciół, jest to samochód służbowy lub wzięty w leasing.  W takim przypadku stosuje się zasadę, w której zamiast przepadku pojazdu mechanicznego, orzeka się przepadek kwoty odpowiadającej jego wartości. Co ważne, ten sam przepis ma zastosowanie do sytuacji, w której samochód, którego właścicielem jest pijany kierowca, podczas wypadku zostaje zniszczony. Za równowartość samochodu określa się jego wartość określoną w polisie, lub jeśli jest to niemożliwe – średnią wartość rynkową.

Jak się bronić przed konfiskatą pojazdu? Czy można odzyskać samochód?

W kancelarii prawnej Bisek pomagamy osobom oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu i środków odurzającym. Mamy 11 lat doświadczenia i po dokładnej analizie sytuacji oceniamy realne szanse na wybronienie. Pomogliśmy już tysiącom osób w całej Polsce. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji i potrzebujesz pomocy prawnika – skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie od pierwszego telefonu.

Kancelaria Prawna ul. Ludwika Solskiego 4/6, Wrocław – działamy w całej Polsce!

Telefon wsparcia 48h Mec. Karolina Bisek+48 665 280 382

Mec. Arkadiusz Brzozowski  tel. +48 607 771 806

Konfiskata auta za jazdę po alkoholu – nie czekaj, działaj już dziś. 

Wypadki komunikacyjne: jak uniknąć konsekwencji w 2024 roku, kancelaria Karolina Bisek Wrocław