ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Poinformuj nas czego dokladnie potrzebujesz biuro@bisek-finanse.pl

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Kancelaria Bisek specjalizuje się w prawie karnym skarbowym. Mamy doświadczenie w sprawach karnych skarbowych prowadzonych w związku z postępowaniami podatkowymi oraz postępowaniami kontrolnymi.

Świadczymy usługi zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych.

Jesteś podejrzany o przestępstwo skarbowe? Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień bez żadnych negatywnych konsekwencji. W świetle prawa jesteś niewinny do momentu skazania prawomocnym wyrokiem. Skontaktuj się z Nami – kontakt z wyspecjalizowaną Kancelarią na samym początku postępowania znacznie zwiększa szanse na osiągnięcie najkorzystniejszego wyniku sprawy. Bierna postawa wobec prowadzących postępowanie może Ci zaszkodzić.