ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Prawo karne

Kancelaria Bisek z siedzibą we Wrocławiu świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw karnych.

Jednym z istotniejszych czynników w postępowań karnych jest wybór rzetelnego i odpowiedniego obrońcy, który omówi z podejrzanym lub oskarżonym każdą istotną kwestie, by ten miał świadomość obwiązujących przepisów prawa i był na bieżąco z trwającym postepowaniem.
W Kancelarii jasno przedstawiamy możliwości, a także ustalamy z klientem strategie działania, której trzymamy się przez cały okres postępowania.

Specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach karnych obejmujących:

RUCH DROGOWY:
– prowadzenie pojazdu bez uprawnień
– jazda pod wpływem alkoholu
– jazda pod wpływem narkotyków
– katastrowa w ruchu lądowym
– wypadki komunikacyjne (sprawstwo jak i uczestnictwo)

PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE:
– posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych
– wprowadzanie do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych
– uprawianie, wytwarzanie lub przerabianie narkotyków i dopalaczy
– udzielanie innej osobie środka odurzającego lub nakłanianie do użycia

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU:
– kradzieże
– rozboje i wymuszenia
– przywłaszczenia
– oszustwa
– zniszczenie mienia
– paserstwo

BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ:
– spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k. oraz 157 k.k.)
– nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.)
– narażenie na niebezpieczeństwo (art. 160 k.k.)
– inne

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE:
– nadużycie zaufania (art. 296 k.k.)
– korupcja gospodarcza (art. 296a k.k.)
– oszustwa kredytowe, asekuracyjne (art. 297 k.k.  i 298 k.k.)
– pranie pieniędzy (art. 299 k.k.)
– udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli (art. 300 k.k.)
– doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności (art. 301 k.k.)
– faworyzowanie niektórych wierzycieli (art. 302 k.k.)
– nierzetelne prowadzenie dokumentacji (art. 303 k.k.)
– lichwa (art. 304)
– udaremnienie przetargu (art. 305)
– usuwanie lub fałszowanie oznaczeń towaru (art. 306)

PRZESTĘPSTWA SKARBOWE:
Świadczymy usługi zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych.

Dodatkowo, w Kancelarii Bisek świadczymy usługi dotyczące wniosków w sprawach karnych, takie jak:

  • Wniosek o dozór elektroniczny – pomagamy klientom w uzyskaniu dozoru elektronicznego, czyli formy środka karnego polegającej na przypisaniu oskarżonemu urządzenia do monitorowania jego pobytu w określonym miejscu i czasie.
  • Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności – pomagamy klientom w uzyskaniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, co może być uzasadnione ważnymi sprawami osobistymi lub zawodowymi.
  • Wniosek o warunkowe zwolnienie – pomagamy klientom w uzyskaniu warunkowego zwolnienia, czyli wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego na podstawie określonych warunków.
  • Wniosek o wstrzymanie wykonania kary – pomagamy klientom w uzyskaniu wstrzymania wykonania kary, co może być uzasadnione ważnymi okolicznościami związanymi z oskarżonym lub jego rodziną.

Z naszych usług korzystać mogą zarówno osoby podejrzane, oskarżone, jak i poszkodowane w sprawach karnych. Gwarantujemy pełne zaangażowanie i profesjonalizm w każdej sprawie, a także indywidualne podejście do każdego klienta.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z nami.