ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Sprawy rodzinne

SPRAWY ROZWODOWE

W naszej Kancelarii zajmiemy się Twoją sprawą od momentu złożenia pozwu aż do jej prawomocnego zakończenia.

Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych, a co za tym idzie w sprawach dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi, ustalenia alimentów na dzieci czy małżonka, aż po podział majątku wspólnego oraz zwrot poczynionych nakładów.

Pomożemy Ci przejść przez rozwód w możliwie najmniej uciążliwy sposób. Zakończenie małżeństwa to zakończenie pewnego etapu w życiu. Pomożemy  Ci w profesjonalny i bezpieczny sposób przejść przez ten etap. Będziemy Twoim przewodnikiem w procedurach sądowych i Twoim drogowskazem w tej emocjonalnej podróży.


ALIMENTY (na dzieci, na małżonka)

Kompleksowo świadczymy pomoc prawną w prowadzeniu procesów sądowych mających na celu ustalenie, podwyższenie, obniżenie lub uchylenie alimentów.


KONTAKTY Z DZIEĆMI

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych ze stosunkami między dziećmi, a ich rodzicami lub opiekunami.

Sprawy opieki nad dziećmi dotyczą w szczególności:

  1. pozbawienia / ograniczenia / zawieszenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  2. ustalenia pieczy nad dzieckiem oraz miejsca zamieszkania dziecka,
  3. ustalenia możliwości i zasad kontaktu z dzieckiem.

SPRAWY O PRZYMUSOWE ODEBRANIE DZIECKA RODZICOM

reprezentacja w sprawie/pomoc:

  1. zażalenie na czynność odebrania dziecka na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  2. odebranie dziecka z rodziny

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych ze stosunkami majątkowymi aktualnych lub byłych małżonków.