ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Udzielanie porad prawnych

Tym, co często powstrzymuje przedsiębiorców przed podejmowaniem ważnych dla firmy decyzji, są wątpliwości natury prawnej. Często również obawa, że jakieś działanie może naruszyć obowiązujące przepisy prawa (których nieznajomość nie zwalnia z ich przestrzegania).

Dlatego oferujemy Ci pomoc w tym zakresie. Jeśli potrzebujesz konsultacji czy porady prawnej (udzielonej ustnie lub pisemnie), nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Kontakt