ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Audyt podatkowy

Pierwszym krokiem do optymalizacji podatkowej jest przeprowadzenie rzetelnego audytu, pozwalającego na wskazanie obszarów ryzyka wynikającego ze stosowanych rozwiązań podatkowych czy zaobserwowanych nieścisłości, a z drugiej strony wskazanie potencjalnych korzyści i obszarów ulepszeń. Kolejnym krokiem opracowanie rozwiązań umożliwiających zminimalizowanie ryzyka lub udoskonalenie polityki podatkowej.

Audyt podatkowy

Audyt taki może być kompleksowy lub obejmować wybrane, wskazane przez przedsiębiorcę zagadnienia i ramy czasowe. Analizujemy także projekty umów z pracownikami i kontrahentami pod kątem wynikających z nich zobowiązań podatkowych oraz skutki podatkowe różnych form zatrudnienia.