ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Procesowe doradztwo podatkowe

Jednym z wydarzeń w życiu firmy, które spędzają przedsiębiorcom sen z powiek, są kontrole skarbowe i ewentualne wynikające z nich postępowania przed odpowiednimi organami. Współpracując z Kancelarią prawno-księgową BISEK zyskujesz pewność, że nasi specjaliści zrobią wszystko, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo podatkowe, a w przypadku postępowania zadbają o jego możliwie najkorzystniejszy dla Ciebie przebieg – sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Zawsze zaczynamy od dogłębnej analizy dokumentacji przedsiębiorstwa, a następnie – we współpracy z odpowiednim organem podatkowym – opracowujemy najlepszą dla niego strategię rozwiązania zaistniałej sytuacji spornej, zaczynając od próby polubownego załatwienia sprawy dzięki rzetelnej wymianie niezbędnych informacji i wykazaniu gotowości do współpracy z urzędem, a kończąc na stawiennictwie podczas przesłuchań oraz reprezentacji Klienta przed sądem, jeśli zachodzi taka konieczność.

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie toczącego się postępowania, włącznie ze sporządzaniem zażaleń na postępowania organów podatkowych czy skarg do sądów. Bezpieczeństwo naszych Klientów jest naszym priorytetem.